cantor’s Techdirt Profile

cantor

About cantor

Wspóczenie zaawansowane technologie informatyczne wchodz w coraz to nowe obszary ycia. Dobrym przykadem tego procesu s kantory internetowe. Peni one praktycznie identyczn rol, jak "zwyke" kantory, umoliwiajc przy tym korzystniejsze warunki wymiany oraz komfort zdalnego korzystania. Poza zaletami dla klientów, praktycznie kady internetowy kantor posiada równie mniejsze koszty dziaania ni tradycyjny kantor. Mniejsze koszty bior si m.in. z braku opat za nieruchomoci oraz zazwyczaj niszych kosztów osobowych. Dziki temu kantory internetowe jak np. http://www.kantory-plus.pl staj si coraz popularniejsze.cantor’s Comments comment rss